Gebiedsbeheerder in Beieren - natuurbehoud. Voor jou. Ter plaatse

Gebietsbetreuung in Bayern

Het gebiedsbeheer voor het natuurbehoud en het Natura 2000-gebied “Donauleiten van Passau tot Jochenstein” zorgt sinds 2003 voor het beschermde gebied. De taken van het gebiedsbeheer omvatten

Public relations: mediarelaties en het schrijven van informatiemateriaal
Milieu-educatie: bijvoorbeeld rondleidingen en lezingen over het Donauleiten-natuurreservaat.
Bezoekersbegeleiding: zoals de publicatie van een flyer over het natuurgebied en een overzicht van de wandelroutes, ontwikkeling van bezoekersbegeleidingsconcepten
Soorten- en biotoopbescherming: Verzameling en verzameling van natuurbeschermingsgegevens, bijv. locaties van speciaal beschermde planten, ontwikkeling en monitoring van monitoringconcepten, initiëren en plannen van maatregelen om soorten te helpen, ondersteuning van de autoriteiten bij de planning en uitvoering van maatregelen.
Netwerken: opzetten en onderhouden van netwerken (bijv. grondgebruikers, overheden, bosbouw, jagers, natuurbeschermingsorganisaties, vrijwilligers, enz.)
Het adviseren van diverse belangengroepen (natuurbehoud, onderwijs, toerisme en land- en bosbouw), conflictoplossing, bemiddeling

Gebietsbetreuer DonauleitenGebiedsmanager Sebastian Zoder
Projecten, nieuws en andere interessante zaken van de gebiedsbegeleiding
Leadmail

De leidende post van de nieuwsbrieven van het gebiedsbeheer met actuele thema’s uit de Donauleiten en de Beierse natuurbescherming. Momenteel verschijnt de Leitenpost vier keer per jaar. U kunt alle tot nu toe gepubliceerde nummers hier lezen of u eenvoudigweg abonneren op de Leitenpost. U ontvangt dan elke uitgave automatisch.

Met een kort bericht aan s.zoder[at]hausamstrom.de kunt u zich aan- of afmelden.

Zu den bisher erschienen Ausgaben der Leitenpost.

Meer informatie over de geselecteerde gebieden vindt u opwww.gebietsbetreuer.bayern.

Onze regiomanager over zichzelf:

Mijn naam is Sebastian Zoder. Sinds 01.04.2011 ben ik de nieuwe supervisor van het natuurgebied “Donauleiten tussen Passau en Jochenstein”. Ik heb biologie gestudeerd in Erlangen met een focus op zoölogie en landschapsecologie en woon sinds 2009 weer in de wijk Passau. De bescherming van de natuur om ons heen is voor mij zowel professioneel als privé erg belangrijk. Want zonder de vele “diensten” uit de natuur – van gezonde grond tot recreatie – kunnen wij mensen niet overleven. Ik werk het liefst met kevers, waarvan de soortenrijkdom wereldwijd die van veel andere diergroepen overtreft. Als gebiedsbegeleider ben ik natuurlijk verantwoordelijk voor problemen die onder andere met het natuurgebied te maken hebben. Als u als gast, bewoner of landeigenaar problemen, suggesties of voorstellen heeft met betrekking tot het natuurgebied, dan zou ik het op prijs stellen als u contact met mij opneemt.

Het gebiedsbeheer wordt ondersteund door het Beierse Natuurbeschermingsfonds.