De Donauleiten van Passau tot Jochenstein

Het natuurgebied (NSG) “Donauleiten van Passau tot Jochenstein” maakt deel uit van het Europese systeem van beschermde gebieden NATURA 2000, een belangrijk netwerk van Europese beschermde gebieden.

Het natuurgebied is in 1986 aangewezen en heeft een omvang van 401 ha. Het strekt zich uit over verschillende delen over een lengte van ongeveer 30 km, van ongeveer 290 m boven de zeespiegel tot ongeveer 550 m boven de zeespiegel. De hellingen vertonen duidelijke verschillen in hun temperatuurverdeling; op de bovenste hellingen is het minstens tijdelijk een paar graden koeler dan aan de voet van de helling.

Feiten, cijfers, gegevens in een oogopslag

Natuurlijke ruimte, geografie:

Een deel van het ongeveer 90 km lange smalle dal in het zuidoosten van de Boheemse kelder tussen Hofkirchen aan de Donau in Beieren en Aschach aan de Donau in Opper-Oostenrijk. Meestal op het zuiden gelegen steile hellingen. Hoogte tussen 290 m boven zeeniveau en 550 m boven zeeniveau.

Geologie:

Epigenetische doorbraakvallei uit het Jonge Tertiair, rotsen van de Moldavische schol (“Colourful Series”). Voornamelijk parelgneis en graniet, op plaatsen waar limoenglazen (marmer) en grafiet worden gebruikt.

Geografische ligging van het gebied:

prealpine / montane groep: uit de Alpen en het Beierse Woud, bijv. cyclamen, houten sik, alpenklokje, alpenstruikcricket, agaat rotsslak, bruine knoopslak
subatlantische groep: uit westerse gebieden met evenwichtige omstandigheden, bijv. salie-gamander, zwart gestreepte varen
continentale groep: uit oostelijke steppegebieden, bijv. grootbloemige vossenhandschoenen, witte zwenkgras, bergkruid, rechtopstaande clematis, hepterine, hoerenslak, Russische beer
sub-mediterrane groep: bijzonder thermofiele soorten, soms relikwieën en “buitenposten”, bijvoorbeeld de gewone mannetjesstaart, de mispel, het emma-blad, de Aesculapische slang, de groene hagedis

Gebruik & Geschiedenis

Landschaftswandel, Donautal, Passau, Donauleiten

In het verleden werden de Donauleiten gefaseerd en lokaal gebruikt – vaak op kleine schaal. Afhankelijk van de behoefte aan middelen. Verschillende vormen van gebruik kwamen voor: laag- en middelmatig bosgebruik, strooiselwinning, bosweide, berkenbosbeheer, in de Middeleeuwen deels wijnbouw (Obernzell, Passau).

Vandaag de dag, matig gebruik van brandhout in gestreepte vrij zagen met natuurlijke regeneratie of het verwijderen/kappen van individuele bomen (plenteren). Onder andere ook het verwijderen van dood hout voor de productie van houtsnippers. De Donauleiten zijn qua infrastructuur niet erg goed ontwikkeld, waardoor het moeilijk is om hout te verzamelen.

Meer informatie over gebruik en geschiedenis? HIER!

planten & dieren

Ongeveer 450 verschillende plantensoorten, waaronder zeldzaamheden zoals de Michelis sedge (Carex michelii), negenbladige paddenstoel (Dentaria enneaphyllos), kleverige salie (Salvia glutinosa), kartuizeranjer (Dianthus carthusianorum), zwaluwwortel (Vincetoxicum hirundinaria), grote steenwortel (Sedum maximum) en vele andere.

Meer dan 1600 diersoorten. Onder de soorten die hier te vinden zijn, zijn ongeveer 88 vogelsoorten zoals de oehoe, de zwarte ooievaar, de hobby, de honingbuizerd, de hazelhoen, de waterspreeuw, de roodrugschildpad en de wielewaal. Alleen al in dit gebied zijn er 7 verschillende reptielensoorten, waaronder de Aesculapianus en de groene hagedis, die in Duitsland zeer zeldzaam is. Verder zijn hier 8 verschillende amfibiesoorten, meer dan 500 soorten insecten, 96 soorten weekdieren en 55 soorten spinnen te vinden.

Beschermingsstatus

De Donauleiten staan onder bescherming vanwege hun bijzondere betekenis voor de inheemse flora en fauna.

Natuurreservaat (NSG) “Donauleiten van Passau tot Jochenstein” sinds 1986, 401 ha
Landschapsbeschermingsgebied (LSG) “Donauengtal Erlau – Jochenstein sinds 1967, bijgewerkt 1996, 660 ha
Fauna-Flora-Habitat/ Natura 2000-gebied, 534 ha (standaardinformatieblad)

Belangrijke info!

Het officiële reglement van het natuurgebied Donauleiten vindt u hier.

Een officiële kaart met de grenzen van het natuurgebied is te vinden hier.

Reptielen

Äskulapnatter, Passau, Donautal, Donauleiten

De verscheidenheid aan reptielensoorten in de Donauleiten, uniek in Duitsland, was een van de belangrijkste redenen voor de aanwijzing van het natuurreservaat “Donauleiten van Passau tot Jochenstein” in 1986.

Het natuurreservaat herbergt 7 van de 10 soorten die in Beieren voorkomen. 4 hagedissoorten en 3 slangensoorten zijn inheems in het gebied: oosterse groene hagedis (Lacerta viridis), zandhagedis (Lacerta agilis), wandhagedis (Podarcis muralis), Anguis fragilis (slow-worm), Aesculapian slang (Zamenis longissimus), grasslang (Natrix natrix), gladde slang (Coronella austriaca).

Heel bijzonder en uniek voor Duitsland is de veel voorkomende (sympathieke) verschijning van de Groene Hagedis en de Aesculapiane Slang. Beide soorten zijn uiterst zeldzaam in Duitsland – in het zuiden en zuidoosten van Europa komen ze vaker voor. Vooral de Aesculapiane slang is – in tegenstelling tot wat men zou denken – een “bosbewoner”. Het maakt gebruik van de bijna-natuurlijke bossen van de Donauleiten en zoekt rotsachtige gebieden, boomtoppen of bosranden op om te zonnebaden. Het is ook vaak te vinden in de buurt van nederzettingen. De groene hagedis daarentegen vermijdt nederzettingen en heeft meer open, zonnige leefgebieden nodig. Het geeft echter ook de voorkeur aan gebieden met veel begroeiing, zoals bosranden of struikgewas.

Smaragdeidechse

De wandhagedis is de enige soort in de Passauer Donauleiten die hier niet alleen zijn weg heeft gevonden. Het werd waarschijnlijk in de jaren dertig van de vorige eeuw in Passau uitgezet en heeft zich sindsdien met succes verspreid en is waarschijnlijk de reptielensoort met de meeste individuen in de Donauleiten. Het vormt geen gevaar voor andere dieren. Integendeel – men kan aannemen dat de gladde slang, die de voorkeur geeft aan een prooi van andere reptielen, profiteert van de wandhagedis.

Als u meer wilt weten over reptielen, dan is het de moeite waard om een kijkje te nemen op de volgende pagina’s:

Landesverband für Ampgibien- und Reptilienschutz in Bayern e. V.

www.feldherpetologie.de – Artensteckbrief Östliche Smaragdeidechse

www.feldherpetologie.de – Artensteckbrief Äskulapnatter

Hertogkever

Hirschkäfer, Lucanus cervus, Passau, Donautal, Donauleiten

Het hert is een vrij zeldzaam dier in Beieren. Vooral in Zuid-Beieren is de bevolking de laatste decennia aanzienlijk afgenomen. Dit is waarschijnlijk te wijten aan veranderingen in het bos en het landschap in het algemeen, waardoor de hertkever niet meer voldoende leefruimte vindt.

Een van de weinige grotere populaties van de hertkever in Zuidoost-Beieren bevindt zich in de Donauleiten. Op sommige plaatsen zijn er nog tientallen te vinden. Om dat zo te houden, proberen we een grote dode houtvoorraad – de voedselbasis van de hertenkeverlarven – te behouden. Maar niet alleen vandaag de dag, ook in vroeger tijden besteedde de mens aandacht aan de hertkever. Reeds in de oudheidsliteratuur zijn er verwijzingen naar deze indrukwekkende en grootste inheemse kever. Zo vertelt de Griekse dichter ARISTOPHANES (448 -380 v. Chr.) in zijn komedie “De Wolken”, vers 761 – 763, over een kinderspel dat in het oude Griekenland wijdverbreid was, waarbij hertenkevers met een draad door de lucht moesten varen tot vreugde van de kinderen. Dit was later ook een populair kinderspel. En nog steeds staat in Frankrijk de term “cerf-volant” (vliegend hert) voor zowel de vliegende kever als de vliegende vlieger. Tal van andere mythes vormen een geheel met het dier. De Germaanse stammen schreven er bijvoorbeeld bovennatuurlijke krachten aan toe en associeerden het met de god Thor (Donar). Als een goddelijk wezen zou de kever de bliksem hebben aangetrokken. Andere legenden vertellen over hertkevers, die naar verluidt gloeiende kolen van de kolenpalen met hun tang naar de huizen van de mensen hebben gedragen. Tot op heden zijn populaire namen als Donnaguggi of Hausbrenner bewaard gebleven. Ook positief, hoewel vandaag de dag verouderd, is de kennis van vroeger overgeleverd. De as van de hertkever zou een afrodiserend effect hebben. De dieren werden ook gebruikt als orakels of tegen tovenarij. In sommige regio’s van Beieren werd het “gewei” van de hertkever op de charivari (juwelenketting op de Lederhosen) gedragen. Hoe amusant de verhalen uit vroegere tijden ook zijn, het is triest als men het lot van de hertkever in ogenschouw neemt. In 1749 schreef de naturalist Johann August Rösel von Rosenhof: “Of het [de hertkever] bekend is bij iedereen, en zelfs bij kinderen, […]”. Vandaag de dag kennen slechts enkele mensen, vooral oudere mensen, de hertkever; heel weinig mensen hebben er ooit een gezien. Dit is waarschijnlijk niet te wijten aan een gebrek aan belangstelling voor dit indrukwekkende insect. De reden hiervoor is veel meer de huidige zeldzaamheid van het dier in Beieren. De belangrijkste reden hiervoor is waarschijnlijk het verdwijnen van bijna-natuurlijke loofbossen uit het Beierse landschap. Al meer dan 200 jaar geleden begon de teelt van sparrenbossen in Beieren. Waar vroeger uitgestrekte en structuurrijke loof- en gemengde bossen werden aangeplant, vindt men tegenwoordig vaak structuurarme, eentonige sparren- en gemengde bossen. Een tweede reden is het begrip van orde en netheid in de Duitse bossen. Dood hout en op de grond liggende boomstronken – de voedselbron voor de larven van de hertkever – werden niet getolereerd en verdwenen op veel plaatsen.

Heb je een hertkever ontdekt in of rond de Donauvallei van Passau? Stuur dan een e-mail met de locatie, datum en bij voorkeur een foto naar s.zoder@hausamstrom.de. Dank u wel! U zult helpen om meer te weten te komen over de inheemse hertenkevers.