Dům u proudu řeky – udržitelně zažít více

Environmentální vzdělání je klíčem k udržitelnému rozvoji naší společnosti. Značkou ověřené kvality „Environmentální vzdělávání.Bavorsko“ označuje bavorské ministerstvo zařízení a sítě v Bavorsku, které nabízejí vysoce kvalitní akce ve smyslu vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

 

Dům u proudu řeky získal tuto značku kvality. Kromě toho jsme státem uznávaná environmentální vzdělávací stanice.

 

Předpoklady pro takové označení jsou následující:

  • podložený pegagogický koncept environmentálního vzdělávání
  • možnost učení se vlastním aktivním jednáním
  • výcvik environmentálního povědomí a předávání tvůrčích dovedností
  • dostatečný prostor a venkovní prostor pro organizaci akcí
  • pravidelná účast na opatřeních v oblasti kvalifikace a dalšího vzdělávání