Přeprava v úzkém údolí Dunaje byla možná i před výstavbou elektrárny – ale s nebezpečími a omezeními. Z tohoto důvodu musely být na náklady konstruktéra elektrárny postaveny dvě zámkové komory s užitečnou délkou 230 ma šířkou 24 m. Zámky jsou zdarma k přepravě, ale každá náplň zámku má za následek generační ztrátu v elektrárně 1000 kWh.