Ochrana životního prostředí

Elektrárna Jochenstein vyrábí z energie vody ročně 850 milionů kWh elektrické energie. Pro stejné množství elektřiny by spalovací elektrárna musela spálit 190 000 tun ropy nebo 280 000 tun uhlí, čímž by náš vzduch byl kontaminován 700 000 tun oxidu uhličitého (skleníkový plyn CO2).

Dunaj je každoročně vyčištěn ze zhruba 2000 tun odpadu a paliva pomocí čištění hrábě na vstupech turbíny. Projekce jsou tříděny a použité materiály jsou použity.

Budovy společnosti a dům na řece jsou vytápěny odpadním teplem z chlazení turbíny a generátoru.