Příroda, energie a voda jsou hlavními tématy Domu u proudu řeky. To můžete vidět už z architektury domu, která připomíná vlnu Dunaje. Seznamte se hravou formou s biologickou rozmanitostí Dunaje, pozorujte ještěrku zelenou nebo užovku stromovou a vyrobte si vlastní elektřinu! Poté na vás čeká dunajské kino a vodní hudba.

Služby:

– vstup na výstavu,
– film „V údolí ještěrek a hadů“ nebo „Hrad v proudu“
Ceny: vstup 5,00 €;
Děti a těžce postižení € 3,00; rodinné vstupné
Skupinová sleva od 20 osob